Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Łowickie CKU organizuje bezpłatne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ), dające możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

NAZWA KURSU/KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU,
W KTÓRYM WYODRĘBNIONO KWALIFIKACJĘ

K1. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

K2. Wykonywanie badań analitycznych

Technik analityk

K1. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

K2. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Technik technologii chemicznej

K1. Wykonywanie działań ratowniczych

K2. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Technik pożarnictwa

K1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

K2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

K1. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

K2. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik przetwórstwa mleczarskiego

K1. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
albo
Produkcja wyrobów piekarskich
albo
Produkcja wyrobów cukierniczych
albo
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

K2. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik technologii żywności

K1. Planowanie i prowadzenie działalności rolniczej

K2. Prowadzenie rachunkowości

Technik ekonomista

K1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

K2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

K3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technik logistyk

K1. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji

K1. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
(wymagane wykształcenie średnie)

Asystent osoby niepełnosprawnej

K1. Świadczenie usług opiekuńczych
(wymagane wykształcenie średnie)

Opiekunka środowiskowa

K1. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Florysta

K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

K3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik informatyk

K1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

K2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik obsługi turystycznej

K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji

K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hotelarstwa

K1. Prowadzenie rachunkowości

K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik rachunkowości

K1. Organizacja i prowadzenie archiwum

K2. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik archiwista

K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Technik usług kosmetycznych

K1. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny

K1.Ochrona osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

K1. Wykonywanie wyrobów koszykarsko – plecionkarskich

Koszykarz – plecionkarz

K1. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

K1. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Rękodzielnik wyrobów włókienniczich


Co to kwalifikacyjny kurs zawodowy?
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedna kwalifikację, uprawniająca do wykonywania konkretnych czynności - przy minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego.

Kto może uczęszczać na KKZ?
Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Co po kursie?
- Po ukończeniu danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu.
- Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
- Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub trzech - K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu