Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Terapeuta zajęciowy (S) - 2 lata


Kształcenie terapeutów zajęciowych odbywa się w formie stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.

Treści objęte podstawą programową realizowane są w formie zajęć teoretycznych w ramach przedmiotów: terapii zajęciowej, rehabilitacji, pedagogiki z elementami pedagogiki specjalnej, psychologii z elementami psychologii klinicznej, socjologii z elementami socjologii medycyny, anatomii i fizjologii człowieka, patologii z zarysem klinicznych chorób, zarysu wiedzy o gospodarce, podstaw informatyki.
Ponadto w formie zajęć pracownianych realizowane są zajęcia w pracowniach: rękodzieła, kroju i szycia, muzycznej , plastycznej i organizacji czasu wolnego, technicznej, kulinarnej i przygotowania żywności, higieny osobistej i gospodarstwa domowego.
Słuchacze odbywają także praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne: w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej. W zakresie zajęć praktyczno-rekreacyjnych słuchacze organizują: obozy, biwaki, turnusy rehabilitacyjne, ogniska, wycieczki, rajdy, zabawy i imprezy dla osób niepełnosprawnych dorosłych i dla dzieci.


Przeciwwskazania to: choroby, które nie pozwalają podejmować wysiłków fizycznych, choroby psychiczne, nosicielstwo zarazków chorób jelitowych.


Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowy: terapeuta zajęciowy i mają uprawnienia do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia oraz opieki społecznej; mają także możliwości doskonalenia zawodowego. 


Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę w:
oddziałach szpitalnych: neurologicznym, ortopedycznym, rehabilitacji kardiologicznej, pulmonologii, chirurgicznym, reumatologicznym, chorób dziecięcych, chorób psychicznych; dziennych oddziałach psychiatrycznych, sanatoriach dla dzieci i dla dorosłych szpitalach uzdrowiskowych, warsztatach terapii zajęciowej zakładach aktywizacji zawodowej, w placówkach pomocy społecznej: Domach Pomocy Społecznej. Domach Dziecka, Dziennych i Środowiskowych, Domach Pomocy Społecznej, Świetlicach Socjoterapeutycznych, domach prywatnych usługobiorców.


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu