Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opiekunka dziecięca (S) - 2 lata
Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca odbywa się w formie stacjonarnej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.


Jest szkołą dla dziewcząt, przygotowującą absolwentki do pracy z małym dzieckiem i jego rodzicami. Nauka w szkole trwa dwa lata (4 semestry), obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. Dodatkowo język obcy i podstawy informatyki.
Treści programowe realizowane są w ramach przedmiotów: psychologia, anatomia i fizjologia dziecka, medycyna zapobiegawcza, pielęgnowanie dziecka, wychowanie dziecka, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne, literatura dziecięca; fakultatywnie język angielski i język niemiecki, podstawy informatyki.
Słuchaczki szkoły odbywają zajęcia praktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych takich jak: żłobek, przedszkole, oddział dziecięcy, oddział dzieci starszych.
Praktyka zawodowa realizowana jest w żłobku. 


Wraz z dyplomem absolwentki otrzymują tytuł: opiekunka dziecięca, który uprawnia do pracy: w zakładach opiekuńczo-wychowawczych oraz środowisku domowym dziecka.
Zdobyte wiadomości i umiejętności zaprocentują w życiu osobistym i rodzinnym. 


Wymagane cechy psychofizyczne: sprawność ruchowa i manualna, opanowanie, czułość, cierpliwość, prawdomówność, wrażliwość.


Miejsca pracy: żłobki, przedszkola, szpitale oddziały dziecięce, prywatne domy usługobiorców w kraju i za granicą, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne i integracyjne dla dzieci.

WIEDZA ZDOBYTA W TEJ SZKOLE PRZYDATNA JEST RÓWNIEŻ W ŻYCIU SZCZEGÓLNIE PRZYSZŁYM MAMOM


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu