Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Asystent osoby niepełnosprawnej (S / Z) - 1 rok


Kształcenie asystenta osoby niepełnosprawnej odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej w rocznej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej. 


Program nauczania obejmuje przedmioty teoretyczne:
nauki społeczne wspierające działalność asystenta osoby niepełnosprawnej: psychologia, psychoterapia, psychopatologia, pedagogika, metodologia pracy socjalnej, socjologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, zagadnienia prawne
zagadnienia medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, promocja zdrowia,
podstawy rehabilitacji i opieki w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych: pielęgnowanie człowieka, pierwsza pomoc, higiena żywienia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, umiejętność samoobrony
język migowy
Obejmuje również: Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach opieki społecznej i placówkach służby zdrowia. 


W zakresie zajęć praktyczno-rekreacyjnych słuchacze uczestniczą w obozach, wycieczkach, rajdach, biwakach, ogniskach, turnusach rehabilitacyjnych.
Słuchacze w szkole zdobywają również szereg wiadomości i umiejętności praktycznych przydatnych w życiu osobistym , rodzinnym i społecznym.
W studium nauka kończy się uzyskaniem dyplomu. Dalsze doskonalenie zawodowe absolwenci mogą podejmować na wyższych uczelniach. 


Miejscem pracy absolwenta studium jest zasadniczo środowisko domowe i naturalne środowisko osoby niepełnosprawnej.


Główna idea pracy asystenta osoby niepełnosprawnej:
- Podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego,
- Wykształcenie samodzielności osoby niepełnosprawnej,
- Stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji osobie niepełnosprawnej.
Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń , pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. 


Wymagane cechy psychospołeczne:
umiejętność nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, dostrzeganie potrzeb i problemów drugiego człowieka, gotowość niesienia pomocy człowiekowi, szanowanie godności człowieka i kierowanie się zasadami etycznego postępowania, wrażliwość na potrzeby człowieka, postawa optymizmu życiowego.


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu