Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik ochrony fizycznej osób i mienia (S / Z) - 2 lata


Kształcenie techników ochrony fizycznej osób i mienia odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej  w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.


Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.
Ten zawód stał się bardzo popularny w ostatnim czasie i wynika z dużego zapotrzebowania na licencjonowanych pracowników ochrony.
W trakcie nauki będziesz mógł się zapoznać z:
technikami ochrony osób,
technikami interwencji i samoobrony,
strzelaniem z broni palnej,
konwojowaniem,
zabezpieczaniem imprez masowych,
kryminologią itp.
W programie między innymi przedmioty:
psychologia i psychopatologia, kryminologia i kryminalistyka, terroryzm, organizacja i taktyka działań ochronnych osób i mienia, konwojowanie, techniczne zabezpieczenie mienia, wyszkolenie strzeleckie, pierwsza pomoc przedlekarska, samoobrona, techniki interwencyjne, zarys problematyki detektywistycznej.


Przeciwwskazania zdrowotne:
słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna, wszelkie wady wzroku, brak adaptacji narządu wzroku do ciemności, zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, omdlenia, choroby układów: nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze), oddechowego, alergie, kostno-stawowego, mięśniowego, ruch, (zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk, płaskostopie), cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia psychiki, uzależnienia.


Wymagania psychologiczne
koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, pamięć wzrokowa, duża sprawność ruchowa, wytrzymałość fizyczna, podzielność i koncentracja uwagi, duża ekspresja werbalna, refleks, spostrzegawczość, systematyczność, samokontrola, opanowanie, rozwaga, odwaga, operatywność, umiejętność współpracy z innymi członkami grupy, dyskrecja, odpowiedzialność za bezpieczeństwo chronionych osób, współpracowników i mienie; zainteresowania sportowe, techniczne, prawne, medyczne, zdolności manualne, organizacyjne i administracyjne.


Technik ochrony fizycznej osób i mienia może pracować: w firmach ochroniarskich świadczących usługi z zakresu ochrony obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, ochrony osobistej, konwojowania i organizowania wewnętrznych służb ochrony. Może podjąć pracę w policji lub służbach specjalnych. Po uzyskaniu koncesji może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
Ukończenie nauki wieńczy uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły policealnej i dyplomu technika ochrony fizycznej osób i mienia dla osób, które pomyślnie złożą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu