Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opiekun osoby starszej (S / Z) - 2 lata


Kształcenie opiekunów osoby starszej odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej w dwuletniej szkole policealnej na podbudowie szkoły średniej.


Do zadań opiekuna osoby starszej należy:
• dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
• udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
• rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
• nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów:
zamiłowanie do pracy z osobami starszymi; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; tolerancja; wrażliwość estetyczna; spostrzegawczość; wytrwałość; cierpliwość; obowiązkowość i odpowiedzialność.


Zdobyty zawód daje możliwości pracy:
• w domach opieki społecznej,
• hospicjach,
• placówkach opieki paliatywnej,
• domach samopomocy,
• mogą być wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących.

 


2019  Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu