bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dokumenty powołujące

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja1960 r. w sprawie otwarcia Państwowego 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa w Łowiczu.

Decyzja Kuratora Oswiaty i Wychowania w Skierniewicach z dnia 15 sierpnia 1983 r. w sprawie utworzenia Zbiorowego Zakładu Szkolnego - tworzącego Zespół Szkół Medycznych.

Uchwała Nr VII/88/2003 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozwiązania i likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Łowiczu, ul. Ułańska2, w skład którego wchodzą Liceum Medyczne im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Medyczne Studium Zawodowe.

Uchwała Nr VII/89/2003 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Medycznego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2.

Uchwała Nr XXXVIII/568/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Medycznego im. Mikołaja Koernika w Łowiczu, w Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Uchwała Nr XXXV/683/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu.

Uchwała Nr XXXV/460/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.Opublikował: Adam Kalinowski
Publikacja dnia: 20.01.2018
Podpisał: Adam Kalinowski
Dokument z dnia: 20.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 175