Dziękujemy za obywatelskie wsparcie

20 października 2020 roku z radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że projekt „II etap budowy wielofunkcyjnego boiska w Łowiczu” z budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zwyciężył w naszym województwie. Zadanie uzyskało aż 3 358 głosów.

Dodatkową satysfakcją jest fakt, że jednym z dwóch miejsc w Łowiczu, w którym można było oddać głos na ww. projekt, była siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy Województwem Łódzkim a naszą Szkołą. Z wybudowanego boiska będą korzystali słuchacze ZSiPOWŁ w Łowiczu, mieszkańcy Bursy Województwa Łódzkiego, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz mieszkańcy Łowicza i Powiatu Łowickiego.

Nauczycielom, pracownikom i słuchaczom Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, a także uczniom, rodzicom, pracownikom i nauczycielom II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz wszystkim mieszkańcom Łowicza i Powiatu Łowickiego, którzy zagłosowali na ww. projekt wyrażam serdeczne podziękowanie.

Tadeusz Żaczek 

Dyrektor ZSiPOWŁ

w Łowiczu