Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych

Wymagania

Ukończona szkoła średnia (nie wymagana matura), a w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych – ukończone 15 lat, z
wyjątkiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych (wymagane ukończenie
szkoły średniej i 18 roku życia
).

Dokumenty:

• podanie (pobierz na poszczególne zawody: podolog, technik masażysta, technik farmaceutyczny, fryzjer, technik stylista, technik usług kosmetycznych w szkole,
technik usług kosmetycznych w formie kkz, higienistka stomatologiczna, koszykarz-plecionkarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, opiekun medyczny, florysta, krawiec,
pszczelarz, Bursa SWŁ-kandydat niepełnoletni, Bursa SWŁ – kandydat pełnoletni)
• świadectwo ukończenia szkoły,
• zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu.