Doradca zawodowy zaprasza

W naszej szkole w pokoju nr 4 na terenie Bursy dyżur pełni doradca zawodowy. Skorzystaj z jego pomocy.

Doradca zawodowy wspiera i kierunkuje słuchacza w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych. Odbywa się on poprzez wykorzystanie narzędzi i metod wspomagających rozpoznanie przez słuchacza swoich predyspozycji, zainteresowań, lepszego zrozumienia siebie w odniesieniu do środowiska pracy. Dokonanie wyboru zawodu umożliwia kolejny krok, jakim jest zaplanowanie przebiegu ścieżki edukacyjno-zawodowej, uwzględniającej uwarunkowania i możliwości rynku pracy.

Kontakt: doradca.zawodowy@zespollowicz.pl

Doradca zawodowy zaprasza.