Czujnik smogu

Na budynku naszej szkoły został zamontowany czujnik smogu.

Mając na uwadze poprawę jakości środowiska, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na montaż czujnika smogu na zewnątrz budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2. Czujnik został zamontowany 9 marca 2021 r.