Zespół Szkół krzewicielem kultury łowickiej

Kierunki kształcenia, oferowane w naszej szkole stanowią o tym, że śmiało możemy określać się mianem Szkoły Kultury Łowickiej.

Oferta uwzględnia szereg kursów bezpośrednio związanych z krzewieniem kultury łowickiej. Wyróżnić należy zwłaszcza cztery kierunki kształcenia: rękodzielnik wyrobów włókienniczych, koszykarz-plecionkarz, pszczelarz oraz krawiec. Wszyscy staramy się podkreślać walory oferowanych kursów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zdobywania umiejętności praktycznych. Jesteśmy dumni z naszych zawodów. Cieszy nas również to, że swoimi działaniami podtrzymujemy wielopokoleniowe tradycje.

O Szkole Kultury Łowickiej można przeczytać więcej na stronie: https://magazynkoncept.pl/szkola-kultury-lowickiej/