Kursy komputerowe w ramach projektu unijnego

Rozpoczęły się kursy komputerowe dla nauczycieli ZSiPOWŁ w Łowiczu.

W ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe od 22 czerwca rozpoczęła się realizacja kursów komputerowych: Word, Excel, Power Point. Biorą w nich udział zatrudnieni w naszej szkole nauczyciele. Życzymy powodzenia w podwyższaniu umiejętności.