Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na dostawę komputerów i sprzętu komputerowego.

W ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy” szkoła rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakupiony sprzęt będzie wyposażeniem nowo powstającej pracowni językowo/komputerowej, modernizowanej dotychczasowej pracowni komputerowej oraz pracowni krawieckiej. Link do ogłoszenia –

https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego/zapytanie-ofertowe-ogloszenie-o-zakupie-komputerow-i-sprzetu-komputerowego.html