Wybór Wykonawcy w zapytaniu ofertowym

W dniu dzisiejszym opublikowany został wybór Wykonawcy w Zapytaniu ofertowym „Zakup komputerów i sprzętu komputerowego” https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego/wybor-wykonawcy.html