Ruszyły zakupy do pracowni krawieckiej

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na dostawę maszyn i sprzętu krawieckiego.

W ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy” szkoła rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę maszyn i sprzętu krawieckiego. Link do ogłoszenia –

https://zespollowicz.bip.gov.pl/dostawa-maszyn-i-sprzetu-krawieckiego/zapytanie-ofertowe-maszyny-i-sprzet-krawiecki.html