Wybór Wykonawcy

W dniu dzisiejszym opublikowany został wybór Wykonawcy w Zapytaniu ofertowym „Zakup maszyn i sprzętu krawieckiego”

https://zespollowicz.bip.gov.pl/dostawa-maszyn-i-sprzetu-krawieckiego/zapytanie-ofertowe-maszyny-i-sprzet-krawiecki.html