Program stypendialny

Niebawem rusza program stypendialny skierowany do uczniów uczęszczających co najmniej do drugiej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z terenu województwa łódzkiego. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendium, dostępnym pod adresem www.ligazawodowcow.lodzkie.pl