Różowy październik

Październik to miesiąc różowej wstążeczki – symbolu profilaktyki raka piersi. W tym okresie podejmowanych jest wiele działań na rzecz zwiększania świadomości kobiet i młodych dziewcząt wobec zagrożenia nowotworem piersi.

Jedno z takich działań zainicjowała społeczność Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu. W spotkaniu profilaktycznym wzięły udział dziewczęta z naszej placówki wraz z zaproszonym gościem, panią Anną Pilich, doświadczoną położną ZOZ-u w Łowiczu. Podczas prelekcji zorganizowanej w nowoczesnej pracowni językowo-komputerowej zaadaptowanej na potrzeby realizacji projektu unijnego, pani Ania omówiła anatomię piersi, opowiedziała o formach kontroli stanu zdrowia piersi. Posługując się modelem piersi, uczyła młode dziewczęta samobadania. Ciekawym punktem spotkania był właściwy dobór bielizny, bo również od tego zależy zdrowie kobiecych piersi. Dziewczęca część społeczności bursy składa pani Annie podziękowanie za przyjęcie zaproszenia oraz podzielenie się wiedzą i cennym zawodowym doświadczeniem.