Postępowanie o wybór Wykonawcy certyfikowanych kursów kosmetycznych

W dniu dzisiejszym ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych – kursów kosmetycznych.

W ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy” szkoła rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 6 certyfikowanych kursów kosmetycznych. Poniżej link do ogłoszenia

https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych/zakup-uslug-szkoleniowych-kursow-kosmetycznych.html