Szkolna ekspozycja zawodów

Najlepszą formą promocji szkoły jest pokazanie talentów jej uczniów. Nasi słuchacze podczas każdych zajęć dają dowód na to, że coraz to więcej i więcej wiedzą i potrafią wykonać. Ich rękodzieło znalazło swoje miejsce w pięknej, podświetlonej gablocie, która stanęła na holu głównym szkoły. Oto, co mamy najpiękniejszego.