Realizacja projektu unijnego – certyfikaty

W związku z zakończeniem pierwszego cyklu bezpłatnych szkoleń realizowanych na kierunku Technik usług kosmetycznych w ramach projektu unijnego pn. „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy”, wydawane są certyfikaty potwierdzające uzyskanie przez uczestniczki projektu dodatkowych umiejętności zawodowych. Z pewnością wiedza oraz doświadczenie nabyte w czasie szkoleń zostaną wykorzystane w codziennej pracy kosmetyczek z klientami.