Nowy projekt unijny

W dniu 14 września 2022 r. dyrektor ZSIPOWŁ w Łowiczu Tadeusz Żaczek podpisał w Łodzi Prawa i obowiązki Beneficjenta konkursowego w realizacji projektu konkursowego „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu w ramach Działania Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu: 691 994,38 zł.

Gratulujemy!!!