Kursy umiejętności zawodowych i języka polskiego

W Zespole Szkół realizowany jest program „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

W dalszym ciągu dla osób chętnych do nauki prowadzona jest rekrutacja. Program skierowany jest do cudzoziemców, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Pierwszy z projektów to „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców”, drugi projekt „Kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców”.

Wszystkie kursy są dla uczestników darmowe. Serdecznie zapraszamy.