Ankieta dla uczestników projektu

Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu  zrealizował do 31 sierpnia 2022 r,  projekt edukacyjny pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy”współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania XI.3 o  wartości to 635 613,93 zł. Celem projektu było  dostosowanie kierunków kształcenia i szkolnictwa zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakładał  on realizację działań polegających na podnoszeniu kompetencji i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy i poprawie zdolności do zatrudnienia, podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poniższy link umożliwia wypełnienie anonimowego, internetowego  badania kwestionariuszowego uczestnikom projektu.

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/59458?lang=pl