Zapytanie ofertowe na zakup komputerów i sprzętu komputerowego

W Biuletynie Informacji Publicznej ZSiPOWŁ zamieszczone zostało ogłoszenie na zakup komputerów i sprzętu komputerowego w ramach projektu „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu – https://zespollowicz.bip.gov.pl/zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego-2022/zapytanie-ofertowe-na-zakup-komputerow-i-sprzetu-komputerowego.html