Ważna debata

6 stycznia 2023 r. zorganizowana była w naszej szkole debata, dotycząca wpisania Plecionkarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

W roku 2022 środowisko plecionkarzy wyraziło zainteresowanie wpisem umiejętności wykonywania wyrobów plecionkarskich na listę UNESCO. Nauczyciel naszej szkoły Wojciech Świątkowski zaznacza, że to długa procedura. Wnioskodawcy muszą m.in. prowadzić szeroką kwerendę i zebrać niezbędne materiały.

W debacie wzięło udział szereg prelegentów m.in. Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca ds. UNESCO z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Katarzyna Smyk, Andrzej Szoszkiewicz, Grzegorz Gordat, Wojciech Świątkowski, dr Anna Feliks, Andrzej Pawlak- komisarz Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Nasza placówka jest jedną                               z niewielu w Polsce, która kształci w zawodzie koszykarz-plecionkarz. Kurs organizowany jest nieprzerwalnie od 2014 r.  

Zawód koszykarz- plecionkarz znajduje się w wykazie szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.