Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych fryzjerskich i kosmetycznych

W Biuletynie Informacji Publicznej ZSiPOWŁ zamieszczone zostało ogłoszenie na dostawę pomocy dydaktycznych fryzjerskich i kosmetycznych w ramach projektu „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu

https://zespollowicz.bip.gov.pl/dostawa-pomocy-dydaktycznyc-fryzjerskich-i-kosmetycznych/dostawa-pomocy-dydaktycznych-fryzjerskich-i-kosmetycznych.html