„Wywieś flagę”

Zamieszczamy plakat i film zachęcający do uczczenia Święta Flagi.