Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

Dwukrotnie uroczyście rozpoczęto rok szkolny 2023/24 w ZSiPOWŁ w Łowiczu.

Dnia 4 września 2023 r. rozpoczęli go słuchacze kierunków dziennych: technik masażysta i opiekun medyczny, natomiast 9 września słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych: koszykarz-plecionkarz, florysta, fryzjer, technik usług kosmetycznych, krawiec, pszczelarz.

Wszystkich powitał Dyrektor Szkoły – Tadeusz Żaczek. Przedstawił plany na ten rok szkolny i zaprezentował efekty działań podejmowanych w ramach realizowanego w ZSiPOWŁ w ubiegłym roku szkolnym projektu pn. „Lepsza praktyka – lepszy start. Modernizacja pracowni zawodowych ZSIPOWŁ w Łowiczu”, dzięki któremu utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt pracownie, w których będą się uczyć słuchacze placówki.

Dyrektor powitał nowych nauczycieli szkoły, a przede wszystkim nowych słuchaczy, którzy tak licznie rozpoczęli ten rok szkolny. Podkreślił, że cieszy się, że tak wiele osób zaufało tej placówce i wybrało ją na miejsce edukacji przez najbliższy rok i kolejne lata.

Przed nami kolejny pracowity rok szkolny.

Po uroczystości słuchacze, wraz z opiekunami, udali się do pracowni na spotkania organizacyjne i pierwsze zajęcia. Uczestnicy KKZ Pszczelarz odebrali  swoje Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowych wydane przez OKE. Gratulujemy!!