XXX Zlot Szarych Szeregów Oddział Skierniewice

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu – Tadeusz Żaczek oraz doradca zawodowy – Agnieszka Pawłowska-Kalinowska (jednocześnie członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu) w dniu 23 września 2023 r. wzięli udział w  jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Skierniewice podczas Zlotu z okazji jubileuszu w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Podczas spotkania przypomniano historię stowarzyszenia, jego działalność oraz pracę na rzecz społeczności szaroszeregowej.  

Uroczystość poprowadził wiceprezes Skierniewickiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Andrzej Krysiak. Organizatorzy Zlotu przekazali uczestnikom statuetki pamiątkowe z okazji obchodzonego jubileuszu oraz specjalnie przygotowaną na tę okazję publikację „30 lat Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Skierniewice 1993-2023”, dofinansowaną z budżetu województwa łódzkiego w ramach programu „Łódzkie pamięta”.

Rocznica powołania Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Skierniewice przypada dokładnie 23 listopada. Trzydzieści lat temu skierniewiccy harcerze oraz harcerski, którzy jako młodzi ludzie, niekiedy dzieci, brali udział w działalności konspiracyjnej w czasie drugiej wojny światowej, postanowili założyć skierniewicki oddział Stowarzyszenia Szare Szeregi.
Od tego czasu co roku organizują zloty, na których wspominają czasy wojenne, ale również swoich kolegów oraz swoje koleżanki, którzy odeszli „na wieczną wartę”.

Jesteśmy dumni, że możemy mieć swój udział w realizacji idei szaroszeregowych również w Łowiczu.

oprac. Agnieszka Pawłowska-Kalinowska