Słuchaczki KKZ Fryzjer na zajęciach poznały tajniki ondulacji wodnej oraz ondulacji fenowej.

W nowej pracowni fryzjerskiej słuchaczki KKZ Fryzjer poznają m.in. tajniki ondulacji wodnej oraz ondulacji fenowej. Zajęcia odbywają się pod opieką nauczyciela Grażyny Gajdy.