Wybory do Młodzieżowej Rady Bursy SWŁ

15 października 2023 r. w Polsce odbędą się wybory, w trakcie których obywatele w drodze głosowania wybiorą swoich przedstawicieli do dwuizbowego parlamentu (Sejmu RP i Senatu RP). Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 maja 1997 r. wybory te odbywają się co cztery lata.

W naszej bursie, która mocno stawia na rozwój samorządności wychowanków, już takie wybory odbyły się, ale do Młodzieżowej Rady Bursy. Wybory te poprzedziła kampania wyborcza, podczas której kandydaci prezentowali swoje programy zamieszczając na tablicy ogłoszeń informacje i plakaty zachęcające kolegów i koleżanki do głosowania na nich. Wybory odbyły się podczas spotkania mieszkańców bursy w dniu 20.09.2023r., wtedy to po raz drugi nastąpiła prezentacja programów wyborczych i zachęcanie do wyboru danego kandydata.

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą MRB została Julia Grabarczyk, zastępcą Wiktor Antczak, sekretarzem Karolina Milczarek, a skarbnikiem Jakub Sut.

W najbliższym czasie nowo wybrany Zarząd, wraz z opiekunem p. Maciejem Kolosem, spotka się, by ułożyć a później zaprezentować swój plan pracy. Co uda się zrealizować z obiecanych podczas akcji wyborczej planów, czas pokaże…

Życzymy nowo wybranemu Zarządowi sukcesów.