Wizyta w Domu Pogodnej Starości w Łowiczu

W dniu 2 października 2023 r. grupa I słuchaczy zawodu Opiekun medyczny odwiedziła Dom Pogodnej Starości w Łowiczu w ramach realizacji tematu: Organizacja warunków pracy opiekuna medycznego. Informacji na temat funkcjonowania placówki tego typu i specyfiki pracy w niej udzielił Dyrektor placówki Pan Mikołaj Milczarek. Słuchacze zostali zapoznani z topografią, regulaminem, warunkami pracy. Mieli możliwość rozmowy z mieszkańcami DPS. Słuchacze okazali wiele empatii w rozmowach z podopiecznymi odwiedzonej placówki.