Działalność integracyjna na co dzień

Mieszkańcy Bursy wspólnie podejmują wiele ciekawych inicjatyw, pamiętają o swoich wychowawcach w Dniu Edukacji Narodowej, podejmują wspólne działania kulinarne, organizują zajęcia plastyczne, wspólnie odrabiają lekcje, udzielając tym samym pomocy koleżeńskiej.