Spotkanie z doradcą zawodowym

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.” – te słowa Jana Pawła II stały się inspiracją do rozmów podczas spotkania z mieszkańcami Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego z doradcą zawodowym.

Dnia 25 października 2023 r. p. Agnieszka Pawłowska-Kalinowska spotkała się z mieszkańcami Bursy, aby podjąć zagadnienia dotyczące „Adaptacji nowych osób w środowisku szkolnym i bursie”. Krótka ankieta, oczekiwania mieszkańców, predyspozycje zawodowe, atuty i kompetencje – to główne zagadnienia, jakie podjęto podczas pierwszego ze spotkań, które mamy nadzieję, pomogą odnaleźć się na rynku edukacyjnym i rynku pracy. 

oprac. A. Pawłowska-Kalinowska