Spotkanie z wolontariuszką i misjonarką

W październiku mieszkańcy Bursy wzięli udział w spotkaniu z p. Moniką, wolontariuszką i misjonarką, która opowiedziała o misji, w jakiej uczestniczyła w Kenii i Zambii. Była to misja mająca na celu pomoc dzieciom afrykańskim w dostępie do nauki. Jak p. Monika podkreśliła, dzieci w Afryce nie mają darmowego dostępu do szkoły. Szczególnie w trudnej sytuacji są dzieci z terenów wiejskich, gdzie jest bieda i bezrobocie oraz  utrudniony dostęp do szkoły ze względu na znaczne odległości. Edukacja jest ogromną szansą na uchronienie od analfabetyzmu, wykorzystywania seksualnego oraz zbyt wczesnego małżeństwa afrykańskich dziewcząt. Toteż organizowane są różnego rodzaju zbiórki pieniędzy i nie tylko, by w jakiejś cząstce wspomóc te dzieci.