Pomoc schroniskom dla zwierząt

Ważnym  aspektem pracy wychowawczej w Bursie jest organizowanie pomocy schroniskom dla zwierząt, dzieciom potrzebującym wsparcia, czy osobom w podeszłym wieku. Takim pierwszym przedsięwzięciem, podjętym w tym roku szkolnym, było zorganizowanie zbiórki karmy dla „Pensjonatu w Lesie Brzozowym” w Szczudłowie.