Tradycje patriotyczne

Na szczególną uwagę w działalności Bursy zasługuje kultywowanie tradycji patriotycznych, co ma odzwierciedlenie w  organizowanych wyjściach do miejsc pamięci, przygotowywaniu gazetek i pogadanek na temat ważnych wydarzeń historycznych, jak Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości, czy innych doniosłych wydarzeń. Mieszkańcy Bursy odwiedzają również miejsce upamiętniające harcerzy Szarych Szeregów – żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu Katedralnym w Łowiczu.