Zajęcia praktyczne opiekuna medycznego

Na zajęciach słuchaczki zawodu Opiekun medyczny, w ramach przedmiotów praktycznych,  pobierały krew żylną do badań laboratoryjnych.