Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego…

„Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – to projekt, realizowany przez Województwo Łódzkie, którego założenia realizuje również nasza Szkoła.

Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie łódzkim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowanie strategiczne w obszarze kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jest istotnym elementem zarządzania rozwojem gospodarczym, z uwagi na konieczność przygotowania kadr dla poszczególnych branż adekwatnie do zróżnicowanych regionalnie potrzeb. Koordynacja edukacji zawodowej i uczenia się przez całe życie wymaga przyjęcia perspektywy regionalnej, ponadpowiatowej. Takie podejście pozwoli na dostrzeganie możliwości rozwojowych i koniecznych interwencji na rzecz rozwoju gospodarczego, które są niedostępne z poziomu lokalnego.

W ramach projektu Szkoła wzięła już udział w Kongresie Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności w Krakowie w listopadzie 2023 r., w III Forum Edukacyjnym „Inspiracje, kariera, sukces – wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego” zorganizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach w marcu 2024 r. Realizacja projektu zakończy się w 2026 roku.