Narodowe Święto Trzeciego Maja

3 maja uroczyście obchodzimy dwa święta – państwowe i kościelne: Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja oraz Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Upamiętnia śluby lwowskie króla Jana Kazimierza Wazy, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Boskiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 roku. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubowań króla Jana Kazimierza, który uroczyście zobowiązywał się wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość.

Narodowe Święto Trzeciego Maja

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród Polski reprezentującymi. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu Rzeczypospolitej Obojga Narodów opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie gołocie – nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

W tym dniu możemy uczestniczyć w uroczystościach w wielu miejscach naszego państwa i poza jego granicami.