BEELIEVE
„European Centres of Vocational Excellence in Apiculture – Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie”

W naszej szkole realizowany jest międzynarodowy projekt BEELIEVE – European Centres of Vacational Excellence in Apiculture – Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie”, w ramach programu Erasmus Plus, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Uczestniczą w nim instytucje i podmioty z Grecji, Włoch, Polski, Słowenii, Bułgarii. Głównym koordynatorem projektu jest grecki Uniwersytet ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS w Salonikach, natomiast Partnerami z Polski oprócz naszej szkoły są: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej, firma Eko Elektra.

Projekt trwał będzie 4 lata: od 03.2024 r. do 02.2028 r.

Nabór Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence,  konkurs ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE, Akcja Jean Monnet.

Wartość dofinansowania  dla ZSIPOWŁ: 146 931 EURO.

Partnerzy projektu:

 1. Koordynator: ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THE SSALONIKIS (AUTH),    z siedzibą w KEDEA BUILDING, TRITIS SEPTEMVRIOU, ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS, THESSALONIKI 546 36, Grecja.
 2. KENTRO EPANGELMATIKIS KATARTISIS ORAMA EE (KEK ORAMA), z siedzibą w MAKEDONOMACHON KAI IOANNIDOU 1, SIATISTA 50300, Grecja.
 3. REZOS BRANDS ANONYMI EMPORIKI ETERIA IDON DIATROFIS (REZOS BRANDS), z siedzibą w VIPE PATRON, PATRAS 25200, Grecja.
 4. PYLON ONE (PYLON ONE), z siedzibą w KAISAREIAS 12, THESSALONIKI 544 54, Grecja.
 5. INSTYTUT PROOTHISIS KAI PISTOPOIISIS PROIONTON AGRODIATROFIS (iAgroCert), z siedzibą w PINDOU 23, VEROIA 59100, Grecja.
 6. INSTITOYTO KOINONIKIS KAINOTOMIAS KAI SYNOXIS (Fifty-Fifty), z siedzibą w POSEIDONOS STR 26, THESSALONIKI 542 50, Grecja.
 7. COSVITEC SOCIETA CONSORTILE ARL (COSVITEC), z siedzibą w VIA GALILEO FERRARIS 171, NAPOLI 80142, Włochy.
 8. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE NICCOLO PELLEGRINI (IIS Pellegrini), z siedzibą w VIA BELLINI 5, SASSARI 07100, Włochy.
 9. SANTA RITA SRL (SANTA RITA), z siedzibą w ZONA INDUSTRIALE SNC – FRAZIONE PORTO SALVO, VIBO VALENZIA 89900, Włochy.
 10. MINE VAGANTI NGO (MVNGO), z siedzibą w VIA DEL FIORE BIANCO 13/ A, SASSARI 07100, Włochy.
 11. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU (UPWr), z siedzibą przy UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25, WROCŁAW 50-375, Polska.
 12. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE (LR), Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu z siedzibą przy AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8, ŁÓDŹ 90-051, Polska.
 13. EKO ELEKTRA (EKO ELEKTRA), z siedzibą przy UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 46/20, ŁÓDŹ 90-626, Polska.
 14. STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY ZIEMI ŁÓDZKIEJ (SPZL), z siedzibą w ul. BESKIDZKA 124, ŁÓDŹ 91-610, Polska.
 15. Grm Novo Mesto – Center Biotehnike in Turizma (GRM NM), z siedzibą w Sevno 13, Novo mesto 8000, Słowenia.
 16. RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKO-SALESKE REGIJE, D. O. O. (RA-SASA), z siedzibą w SAVINJSKA CESTA 2, NAZARJE 3331, Słowenia.
 17. RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA (SOTLA), z siedzibą w ASKERCEV TRG 24, SMARJE PRI JELSAH 3240, Słowenia.
 1. PERSONAL TREYNING (PT), z siedzibą w PETROHAN STR 73, RUSE 7005, Bułgaria.
 1. EKOLOGIJAKM OOD (ECOLOGYKM), z siedzibą w UL. ANGEL VOYVODA 48, 1TH FLOOR, BRESTOVITSA RODOPI 4224, Bułgaria.
 1. SDRUZHENIE ZA INOVATIVNO MISLENE (AIM), z siedzibą w IZTOTSNA TANGENTA 102, SOFIA 1517, Bułgaria.

Opis projektu

Projekt dotyczy stanu polityki i rozwoju regionalnego, sposobów wspierania pszczelarzy przez instytucje w poszczególnych krajach oraz tego, w jaki sposób w promowanie tej działalności może zaangażować się sektor non-profit i edukacyjny. BeeLieve powstał z myślą o rozwijającej się współpracy w zakresie doskonałości zawodowej w 5 regionach poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji za pomocą dostosowanego ekosystemu umiejętności.

BeeLieve stara się usprawnić uczenie się oparte na pracy, tworząc ponadnarodową społeczność regionalnych ekosystemów umiejętności i wdrażając systematyczne podejście do ciągłego uczenia się w zakresie edukacji zawodowej. BeeLieve wdroży podejście mieszane, pilotaż i wdrożenie, aby zapewnić rezultaty projektu.

Planowane jest opracowanie programu nauczania MOOC, opartego na spersonalizowanym b-learningu dostosowanym do różnych realiów i regionów. Projekt ten zapewni pszczelarzom referencje dotyczące umiejętności z zakresu pszczelarstwa.

Cele projektu

Celem BeeLieve jest wspieranie mostów pszczelarskich poprzez innowacyjne i partycypacyjne szkolenie zawodowe, poprzez opracowanie programu nauczania opartego na spersonalizowanym b-learningu dostosowanym do różnych realiów i regionów oraz gwarantującym europejskie kwalifikacje.

Projekt ten zapewni pszczelarzom i przyszłym pszczelarzom referencje dotyczące umiejętności z zakresu pszczelarstwa. Program budowania potencjału pszczelarskiego opracowany zostanie w oparciu o:

 1. zestaw tematycznych działań szkoleniowych dotyczących testowania i ulepszania planów działania dotyczących pszczół, testowania i doskonalenia metod wizyt krzyżowych oraz angażowania trenerów, techników i badaczy w dziedzinie pszczelarstwa i/lub aktywnego uczenia się poprzez wykorzystanie grywalizacji do oceny i zarządzania ulem zostanie opracowane zgodnie ze strategicznym programem szkoleniowym,
 2. Letnią Akademię Pszczelarską,
 3. wspólną platformę b-learning dla pszczelarstwa z innowacjami i wiedzą, jako środowisko wirtualne,
 4. utworzenie Systemu Certyfikacji Techników Pszczelarstwa po możliwości odbywania staży w odpowiednich zakładach.

Cele szczegółowe BeeLieve:

 1. Opracowanie kompleksowego zestawu materiałów i zasobów szkoleniowych. Opracowanie i udostępnienie kompleksowego zestawu materiałów szkoleniowych i zasobów, w tym modułów online i praktycznych przewodników, obejmujących kluczowe tematy, takie jak zarządzanie ulem, techniki produkcji miodu, hodowla matek pszczelich, zarządzanie zdrowiem pszczół, usługi zapylania i zrównoważone pszczelarstwo.
 2. Integracja umiejętności cyfrowych i technologicznych. Wdrożenie ukierunkowanych programów szkoleń zawodowych i inicjatyw rozwoju osobistego skoncentrowanych na inteligentnym pszczelarstwie, skutkujących nabyciem i rozwojem podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji przez uczestników.
 3. Wzmocnienie szkoleń praktycznych i uczenia się w miejscu pracy Nawiązanie partnerstwa z lokalnymi pszczelarzami, stowarzyszeniami i zainteresowanymi stronami z branży w celu zapewnienia praktycznych możliwości szkoleniowych, w tym praktyk zawodowych, staży i praktycznych doświadczeń w zarządzaniu ulem, pozyskiwaniu miodu, zwalczaniu szkodników i hodowli matek pszczelich.
 4. Skupienie się na zrównoważonych praktykach pszczelarskich:
 • uwzględnienie szkoleń w zakresie zrównoważonych praktyk pszczelarskich, ekologicznych metod pszczelarskich, ochrony bioróżnorodności i ograniczania stosowania pestycydów zgodnie ze standardami certyfikacji środowiskowej i ekologicznej,
 • promowanie znaczenia zrównoważonego pszczelarstwa dla zdrowia ekosystemów, bioróżnorodności i długoterminowej rentowności sektora pszczelarskiego.

5. Nacisk na umiejętności biznesowe i przedsiębiorcze:

 • zapewnienie szkoleń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, strategii marketingowych, planowania finansowego i dostępu do możliwości finansowania specyficznych dla branży pszczelarskiej.
 • wyposażenie uczniów w umiejętności potrzebne do zakładania i zarządzania odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami pszczelarskimi, w tym budowania marki, analizy rynku, dywersyfikacji produktów i produktów miodowych o wartości dodanej.

6. Wspieranie współpracy i zaangażowania przemysłu:

 • wspieranie współpracy między instytucjami VET, pszczelarzami, stowarzyszeniami i interesariuszami z branży w celu zapewnienia, że program nauczania CoVes pozostaje aktualny, odpowiedni i dostosowany do potrzeb branży.
 • ustanowienie komitetów doradczych lub sieci branżowych w celu zapewnienia wytycznych, dzielenia się najlepszymi praktykami i ułatwienia wymiany wiedzy między CoVes a branżą pszczelarską.

7. Promowanie świadomości i postrzegania pszczelarstwa:

 • podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół i cudów pszczelarstwa poprzez ukierunkowane kampanie, wydarzenia edukacyjne i platformy cyfrowe.

Poprzez współpracę między instytucjami VET, pszczelarzami, stowarzyszeniami i interesariuszami z branży, projekt ma na celu stworzenie bardziej integracyjnego, zrównoważonego i odpornego sektora pszczelarskiego, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości edukacyjnych i dobrobytu społeczno-ekonomicznego niedostatecznie reprezentowanych grup.

Projekt BeeLieve ma na celu promowanie inkluzywności i równych szans w sektorze pszczelarskim poprzez aktywne angażowanie i wspieranie niedostatecznie reprezentowanych grup, w szczególności kobiet i bezrobotnych z obszarów wiejskich.

Docelowa wartość zwiększenia ich udziału w pszczelarstwie o 30% w ciągu trzech lat stanowi wymierny cel śledzenia postępów i zapewnienia wpływu projektu na wspieranie różnorodności i wzmocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej. Poprzez aktywne zachęcanie i ułatwianie zaangażowania kobiet i osób bezrobotnych w pszczelarstwo, programy VET mogą przyczynić się do osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 4 dotyczącego zapewnienia włączającej i sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości oraz promowania możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.

*Skróty: VET kształcenie i szkolenie zawodowe – CoVes – Centra Doskonałości Zawodowej