Umów się na spotkanie

„Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces”.

Walden Thoreau

Często snujemy plany dotyczące naszej ścieżki zawodowej. Niekiedy chcemy coś zmienić. Często ta chęć dotyczy również pracy zawodowej. Niekiedy jednak chcemy się utwierdzić w przekonaniu, że to co wybraliśmy, jest dobrym wyborem, ale nie wiemy, jaką ścieżką powinniśmy pójść, aby znaleźć satysfakcjonującą pracę.

Zapraszamy wszystkich słuchaczy/uczestników kursów kwalifikacyjnych do kontaktu bezpośredniego z doradcą zawodowym w naszej szkole.

– Dokumenty aplikacyjne

– Rozmowa kwalifikacyjna

– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

– Prowadzenie działalności gospodarczej

– Działalność gospodarcza w wybranych branżach

– Kompetencje miękkie vs kompetencje twarde

– Podstawowe umiejętności społeczne – jak radzić sobie ze stresem

– Etyka w pracy i biznesie – to wybrana tematyka, którą możesz omówić z doradcą i uzyskać pomoc.

Zapraszamy nie tylko osoby stojące u progu kariery zawodowej, ale także już pracujące.

Pomożemy, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości i na nowo zdefiniować swoje cele zawodowe.

Dzięki pomocy doradcy zawodowego zaplanujesz karierę, dowiesz się w jaki sposób zrealizować plany oraz sprecyzujesz oczekiwania odnośnie swojej pracy.

Planowanie i znajomość swoich zasobów są kluczem do sukcesu!

Skorzystaj z kontaktu mailowego doradca.zawodowy@zespollowicz.pl lub odwiedź doradcę osobiście.