Złap trochę motywacji

Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie – Donald Trump

Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się – John Quincy Adams

Najbardziej niezadowoleni klienci to twoje najlepsze źródło nauki – Bill Gates

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione – Nelson Mandela

Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu – Thomas Edison

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić – Walt Disney

Ponoś porażki często, abyś mógł odnieść sukces szybciej – Tom Kelley, Ideo

Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny Cię zatrudni, abyś pomógł mu zbudować jego – Tony Gaskins

Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób – Napoleon Hill

Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu – Konfucjusz

Staram się nie podejmować decyzji, wobec których nie jestem podekscytowany – Jake Nickell

Okazje biznesowe są jak autobusy, zawsze przyjedzie następny – Richard Branson

Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę – Carlton Fisk

Nie bądź zbyt wrażliwy i krytyczny w stosunku do swoich działań. Całe życie jest eksperymentem – Ralph Waldo Emerson