Florysta

Czy pasjonuje Cię świat  roślin?.

Lubisz tworzyć kompozycje z kwiatów lub innych elementów dekoracyjnych?

Posiadasz zmysł estetyczny?.

Jeżeli tak, to jest to idealny kierunek dla Ciebie.

Zostań florystą i połącz swoje zainteresowania z pracą zawodową.

Zgłoś się do nas na BEZPŁATNY Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – zdobędziesz ciekawy zawód!

Kształcenie odbywa się na bezpłatnym kwalifikacyjnym kursie zawodowym trwającym 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy).

Kim jest florysta?

To osoba, która ukończyła naukę na kkz, odbyła praktykę i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Uzupełnij je o konkretną wiedzę teoretyczną i praktyczną swoje zainteresowania zamień na zawód, którzy stwarza możliwości zarabiania na wiele różnych sposobów. Florysta to samodzielny zawód, ale także dobry punkt wyjścia dla poszerzania swoich kwalifikacji w zakresie dekoracji wnętrz czy architektury krajobrazu.

Florysta jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zdań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego, prowadzenie firmy florystycznej. Zawód florysty wymaga interdyscyplinarnego przygotowania począwszy od strony historyczno-estetycznej dekoracji, wiedzy o stosowanych materiałach roślinnych i technicznych, aż po szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia projektów dekoracji roślinnych na różne okazje oraz do ich realizacji. Florysta, obok świadczonych usług w zakresie aranżacji roślinnych, może prowadzić działalność handlową obejmującą asortyment roślin, materiałów dekoracyjnych, naczyń i pojemników, podłoży kwiatowych itp. Może również organizować szkolenia dla pracowników kwiaciarni oraz amatorów/hobbystów. Ze względu na pracę związaną z licznymi kontaktami z klientami, konieczna jest zdolność nawiązywania i utrzymywania kontaktow międzyludzkich. Biorąc pod uwagę artystyczny charakter zawodu, florysta powinien powinien wykazywać się kreatywnością, potrzebą ciągłych poszukiwań twórczych. Zmieniające się szybko trendy florystyczne, pojawienie się nowych materiałów roślinnych, technicznych i dekoracyjnych oraz technik florystycznych wymagają samodzielnego doskonalenia się i uzupełnienia wiedzy, podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w warsztatach i pokazach. Florysta może pracować indywidualnie lub zespołowo. Jego praca odbywa się w bardzo różnorodnych warunkach, często zmiennych. Jest to często praca wymagająca wysiłku fizycznego, może wiązać się ze stresem. Prowadzenie firmy, projektowanie łączy się w pracą w biurze, wymaga umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Specyfika finalnego produktu florysty wymaga również wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Ważnymi cechami psychofizycznymi, przydatnymi w zawodzie są: sprawność manualna, uzdolnienia artystyczne, wrażliwość estetyczna i kreatywność.

Perspektywy zatrudnienia:

– kwiaciarnie

– pracownie florystyczne,

– firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz,

– firmy organizujące imprezy targowe i wystawiennicze,

– hotele,

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • ukończone 18 lat,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej ukończone 15 lat oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego                   w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.