Harmonogram zajęć dydaktycznych Technika Stylisty – link

Harmonogram szkolenia TIK dla nauczycieli:

grupa I – 21.10; 04.11; 18.11; 25.11; 28.11; zajęcia rozpoczynają się o godz. 14.00;

grupa II – 25.10; 08.11; 15.11; 22.11; 28.11; 29.11; zajęcia rozpoczynają się o godz. 14.00

Harmonogram szkolenia „Modelowanie przestrzenne na manekinie”:

Dzień 1: 12.03;

Dzień 2 – 18.03;

Dzień 3 – 19.03.

wszystkie zajęcia odbywają się w godz. 9.00-17.00

Harmonogram remontów pracowni I etap:

listopad – grudzień 2022 r.

Harmonogram remontów pracowni II etap:

styczeń – luty 2023 r.

Harmonogram dostaw pomocy dydaktycznych I etap:

październik – grudzień 2022 r.

Harmonogram dostaw pomocy dydaktycznych II etap (dodatkowe wsparcie)

marzec – kwiecień 2023 r.