Harmonogram kursów kosmetycznych dla słuchaczek FRK.04

Harmonogram kursów dla nauczycieli:

Kursy komputerowe:

– Microsoft Word, grupa 1, 22 – 23 czerwca 2021 r. godzina 8.00.

grupa 2, 22 – 23 czerwca 2021 r. godzina 14.00;

– Microsoft Excel, grupa 1, 24 – 25 czerwca 2021 r. godzina 8.00,

grupa 2, 24 – 25 czerwca 2021 r. godzina 14.00;

– Microsoft Power Point, grupa 1, 28 – 29 czerwca 2021 r. godzina 8.00,

grupa 2, 28 – 29 czerwca 2021 r. godzina 14.00.

Kurs metodyczny kształcenia zawodowego praktycznego:

– grupa 1 – 01, 02, 05 lipca 2021 r. godzina 8.00;

– grupa 2 – 01, 02, 05 lipca 2021 r. godzina 14.00.

Kurs metodyczny kształcenia zawodowego teoretycznego:

– grupa 1 – 20, 23, 30 sierpnia 2021 r. godzina 8.00;

– grupa 2 – 20, 23, 30 sierpnia 2021 r. godzina 14.00.