Higienistka stomatologiczna

Marzysz o pracy w gabinecie stomatologicznym?
Interesuje Cię profilaktyka stomatologiczna?
Lubisz dbać o zęby?

Jeśli tak – wybierz naszą szkołę i zyskaj zawód z przyszłością!

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, w dwuletniej szkole policealnej, na podbudowie szkoły średniej. Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowy – higienistka stomatologiczna – umożliwiający podjęcie pracy i dalsze doskonalenie zawodowe.

Higienistka może pracować w:
– prywatnych i publicznych gabinetach stomatologicznych,
– gabinetach stomatologicznych publicznych ZOZ,
– zespołach implantologicznych,
– oddziałach chirurgii szczękowej,
– klinikach i poradniach dentystycznych.

Może również samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach profilaktyki.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).

Dyplomy zawodowe zdobyte w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uznawane są przez wszystkie kraje Unii Europejskiej!!!

Zadaj pytanie

Zarezerwuj miejsce

Aby zarezerwować miejsce na danym kierunku uzupełnij dane osobowe, załącz wypełniony formularz oraz zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.