Kilka słów o projekcie

W dniu 14 września 2022 r. Dyrektor Tadeusz Żaczek podpisał w Łodzi Prawa i obowiązki Beneficjenta konkursowego w realizacji projektu konkursowego „Lepsza praktyka – lepszy start – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu w ramach Działania Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu: 708 556, 99 zł, dofinansowanie 622 794,94 zł.

W wyniku rozszerzenia projektu o kolejne zadanie wartość projektu zwiększyła się do 1 009 994,38 zł, dofinansowanie 908 994,94 zł.

 

Cel projektu

Projekt pt.: „Lepsza praktyka – lepszy start” – modernizacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu” zakłada realizację dwóch podstawowych celów głównych.

Pierwszy z nich polega na wsparciu uruchomienia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu nowego kierunku kształcenia – technik stylista w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla 20 kobiet) system zaoczny, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Kształcenie w zawodzie technik stylista w formie kkz będzie realizowane od 01 września 2022 r. do 14 maja 2023 r.

Drugi z nich polega na wsparciu w urządzeniu i doposażeniu pracowni zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, modernizacji pracowni analizy leków, pracowni podologicznej, pracowni masażu, pracowni projektowania i modelowania odzieży, pracowni analizy leków, gabinetu higieny i promocji zdrowia, pracowni komputerowej, pracowni kosmetycznej oraz zakupu nowoczesnych urządzeń i wyposażenia do wymienionych pracowni.

Celem projektu jest również przełamanie barier, co zwiększy szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów i umożliwi dalszy rozwój.

Realizacja projektu

W ramach projektu zrealizowany zostaną następujące działania:

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy Technik Stylista dla 20 osób,
 2. szkolenie dla 20 nauczycieli „Wykorzystanie Technologii informatyczno – komputerowej w pracy nauczyciela szkoły zawodowej”,
 3. szkolenie dla 20 uczestników zawodu Technik Stylista na temat „Modelowanie przestrzenne na manekinie”,
 4. przeszkolenie nauczycieli z obsługi i wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu urządzeń i wyposażenia,
 5. przeprowadzenie remontu pomieszczeń szkolnych:
 • pracowni zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych,
 • pracowni analizy leków,
 • pracowni podologicznej,
 • pracowni projektowania i modelowania odzieży,
 • pracowni analizy leków,
 • gabinetu higieny i promocji zdrowia,
 • pracowni komputerowej,
 • pracowni kosmetycznej,

6. zakup pomocy dydaktycznych do wymienionych pracowni zawodowych.

 

Do kogo jest skierowany projekt

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego:

 • uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego Technik Stylista,
 • nauczycieli ZSiPOWŁ w Łowiczu.

 

Czy udział w projekcie jest płatny

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Jak można wziąć udział w projekcie

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie do zapisywania się do szkoły bezpośrednio w sekretariacie przy ul. Ułańskiej 2 w Łowiczu lub poprzez formularz na stronie internetowej www.zespollowicz.pl  zakładce Rekrutacja.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY I DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!